Děkujeme za nákup velikonočních hrníčků a termohrnků. 
Celý zisk šel na opravu kotců.