Děkujeme za návštěvu dětí 👭👬 ZŠ Moravičany, kteří nikdy nezapomenou na kokinka a potřeby pro naše útuláčky 🙏❤️. Samozřejmě myslely i na volně žijící kočičky v Mohelnici 😻.
Děkujeme rodičům a paním učitelkám, bez kterých by tohle vše nebylo 🙏😍.
Už se na příští nábštěvu teď velmi těšíme 😀,